Contacte

Informació general

Cranc Festival – crancfestival@gmail.com

Promotora del festival

Ataque Records ataquerecords@gmail.com

Comunicació

Nil Mas (Ideatik) nil@ideatik.com

Patrocini

Ataque Records ataquerecords@gmail.com